Cẩm nang

Giới thiệu - Công Hội

11-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Người chơi đạt cấp độ 20 có thể mở giao diện Công Hội.

Trong giao diện Công Hội có thể gia nhập công hội của người chơi khác hoặc lập cho mình 1 Công Hội riêng với 10.000 Beli.

Khi vào công hội người chơi có thể tham gia tối đa 5 lần nhiệm vụ công hội trên 1 ngày để nhận kinh nghiệm và lượng cống hiến phụ thuộc vào nhiệm vụ công hội người chơi nhận được như: Cơ bản, Ưu lương, Tinh anh, Sử thi, Truyền thuyết.

Người chơi sử dụng Công hội mật lệnh để nâng cao phẩm chất nhiệm vụ và quang tốc hoàn thành phù để hoàn thành nhanh nhiệm vụ Công hội.

Người chơi có thể tham gia Cống hiến bang hội để nhận điểm cống hiến. Tỉ lệ quy đổi 1 Vàng = 1 Cống hiến + 1 Quỹ.

Điểm cống hiến có thể nâng cao kĩ năng hoặc dùng đổi đạo cụ công hội.

Các thành viên của Công hội có thể vào Thủ Hộ Thủy Tinh để kiếm thêm điểm kinh nghiệm và cống hiến khi hội trưởng mở chức năng này.

Các thành viên có thể mua EXP để nâng cao EXP Pha Lê giúp các thành viên tham gia nhận được nhiều kinh nghiệm hơn. Thời gian tham gia mỗi lần hoạt động là 15 phút, trong vòng 15 phút cứ 15 giây người chơi sẽ nhận được kinh nghiệm 1 lần. 

Trong thời gian mở Thủ Hộ Thủy Tinh sẽ xuất hiện Rương và Boss. Người chơi mở Rương hoặc tiêu diệt Boss có thể nhận được điểm cống hiến công hội.

Mỗi người chơi tham gia Công hội sẽ nhận được các quyền hạn khác nhau.

Sau khi rời bỏ Công Hội, trong vòng 24h người chơi sẽ không thể gia nhập Công hội và Tạo công hội. 

Nếu dùng Khế ước Công hội hoặc 200 Vàng sẽ xóa bỏ thời gian chờ.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,