Cẩm nang

Giới thiệu - Đặc Quyền Vip

15-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Đặc quyền Vip là những quyền lợi đặc biệt dành cho những người chơi nạp số Vàng nhất định vào trò chơi đạt mốc. 

Khi trở thành Vip của trò chơi, người chơi sẽ nhận được thêm rất nhiều ưu đãi sau.

Cấp Vip Vip 1 Vip 2 Vip 3 Vip 4 Vip 5 Vip 6 Vip 7 Vip 8 Vip 9 Vip 10
Số Vàng cần nạp 100 500 1000 2000 5000 10.000 30.000 50.000 100.000 200.000
Số GG cần nạp 20 100 200 400 1000 2000 6000 10.000 20.000 40.000
Số VND quy đổi 20.000 100.000 200.000 400.000 1.000.000 2.000.000 6.000.000 10.000.000 20.000.000 40.000.000
Nhận Hải hồn nhanh v v v v v v v v v v
Học Ao nghĩa nhanh   v v v v v v v v v
Xóa thời gian chờ tăng     v v v v v v v v
Xóa thời gian chờ trưng       v v v v v v v
Xóa thời gian chờ phòng         v v v v v v
Thời gian chờ tăng cấp               v v v
Càn quét ải hoàn thành           v v v v v
Số lần làm mới nhiệm vụ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Số lần làm mới hộ tống 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Số lần hồi sinh miễn phí 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
Huấn luyện đồng hành 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Tu luyện nhiều lần 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Số lần rung cây thần tài 20 30 60 70 80 90 100 150 200 300
Số lần đấu trường đơn 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Số lần mua thể lực 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Số lần PB đơn được mua 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Số lần được làm mới chợ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Số lần làm mới tại shop 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Tỉ lệ Beli nhận thêm 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Giới hạn hảo hữu 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Số lần dùng Beli quay tinh hồn 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Hội đồng One Piece Đại Chiến,