Cẩm nang

Giới thiệu - Hải Vực Thần Bí

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Người chơi cần đạt cấp độ 40 để mở tính năng Hải Vực Thần Bí.

Đồng hành cần đạt cấp độ 40 để được tham chiến. Đồng hành chưa đạt cấp độ 40 sẽ không được hiển thị trong danh sách.

Sau khi mở ải ở mức thường, có thể dùng tính năng chọn đội tiên phong, đồng hành cấp độ 45 trở lên mới được vào đội tiên phong.

Dựa vào lực chiến của đồng hành trong đội tiên phong để phân cấp, cấp càng cao, số ải vượt được càng cao, đồng hành đề cử sẽ nhận được buff khi đánh giá phân cấp.

Thuộc tính võ trang của đồng hành sẽ bằng 1/5 thuộc tính trang bị, hải hồn khí, lục thức của đồng hành.

Mỗi ngày được Reset Hải Vực Thần Bí 1 lần.

Ở dạng thường sau khi chiến đấu, đồng hành sẽ hồi phục 20% HP tối đa, ở dạng khó đồng hành sẽ không được hồi phục HP.

Đồng hành nào chết trong quá trình chiến đấu sẽ không thể tiếp tục tham chiến.

Trong rương báu sẽ nhận được Pha Lê Hải Vực để đổi vật phẩm tại Shop Viễn Hàng.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,