Cẩm nang

Giới thiệu - Impel Down

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Tính năng khiêu chiến Impel Down bao gồm 200 tầng, mỗi tầng sẽ xuất hiên quái vật hoặc boss. Cứ mỗi 5 tầng sẽ xuất hiện boss, đánh bại boss nhận rương.

Mỗi ngày nhận được 2 lần thiết lập.

Người chơi có thể nhận được túi bảo thạch, beli, tiền đại dương, thẻ hoàn thành nhanh.

Người chơi có thể càn quét các ải đã đi qua, dùng thẻ X2 Impel Down để nhân đôi phần thưởng nhận được. 

Tăng tốc càn quét bằng Vàng hoặc Lễ quyển.

Vượt các tầng trong Impel Down sẽ nhận được tiền Impel Down, dùng tiền Impel Down để đổi vật phẩm trong shop Impel Down có thể nhận được các loại đá, mảnh trang bị để hợp thành trang bị.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,