Cẩm nang

Giới thiệu - Kiếm Sĩ

17-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Trong One Piece Đại Chiến, Kiếm Sĩ là lớp nhân vật sở hữu sức mạnh phi thường và khả năng chống chịu bền bỉ. Các Kiếm sĩ tỏa sáng trong các trận đấu tay đôi nhờ lượng máu, sát thương và chỉ số phòng ngự vật lý cao.

Bộ kỹ năng

Kỹ năng chủ động

Tiêu hao nộ khí: Tăng 5 nộ khí

Thời gian hồi chiêu: 7 lượt

Mô tả: Gây sát thương cho 1 địch thủ hàng trước theo % vật công.

Tiêu hao nộ khí: Tăng 5 nộ khí

Thời gian hồi chiêu: 7 lượt

Mô tả: Gây sát thương cho toàn bộ địch thủ hàng trước theo % vật công.

Tiêu hao nộ khí: Tăng 5 nộ khí

Thời gian hồi chiêu: 7 lượt

Mô tả: Gây sát thương cho 1 địch thủ hàng trước theo % vật công, giảm % hiệu quả trị liệu.

Tiêu hao nộ khí: Tăng 5 nộ khí

Thời gian hồi chiêu: 7 lượt

Mô tả: Giảm % sát thương phải chịu trong 2 lượt.

Tiêu hao nộ khí: Tăng 5 nộ khí

Thời gian hồi chiêu: 7 lượt

Mô tả: Tăng hộ giáp cho đồng đội, số lượng hộ giáp gia tăng theo % sinh mệnh.

Tiêu hao nộ khí:Giảm 20 nộ khí

Thời gian hồi chiêu: 0 lượt

Mô tả: Gây sát thương cho 1 địch thủ hàng trước theo % vật công.

Kỹ năng bị động

Mô tả: Tăng điểm sát thương vật lý.

Mô tả: Tăng sinh lực cho nhân vật.

Mô tả: Tăng điểm vật phòng cho nhân vật.

Mô tả: Tăng né đòn cho nhân vật.

Mô tả: Bị tấn công có tỉ lệ % hồi 5 điểm nộ khí.

Mô tả: Tăng % hiệu quả trị liệu.

Mô tả: Khi sinh lực thấp đến ngưỡng nhất định sẽ nhận được hiệu quả tăng tỉ lệ bạo kích và sát thương.

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ có ích cho các thuyền trưởng.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,