Cẩm nang

Giới thiệu - Lục Thức

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Tính năng Lục Thức được mở khi người chơi đạt cấp độ 10.

Trong tính năng Lục Thức bao gồm: Lục Thức, Tinh Hồn, Kết Hợp.

Lục Thức giúp nhân vật được buff các chỉ số như Vật Công, Ma Công, Ma Phòng, Sinh Lực, Bạo Kích, Tốc Độ thông qua điểm Đạo Lực. Điểm Đạo Lực được nhận từ tu hành và khiêu chiến CP9.

Tỉ lệ buff Lục Thức tùy thuộc vào cấp kích hoạt Lục Thức.

Tinh Hồn

Người chơi đạt cấp độ 23 mở tính năng Tinh Hồn. 

Người chơi tiêu hao Beli có thể nhận được các tinh hồn gồm các màu lục, lam, tím, vàng và đỏ tương ứng với các kĩ năng mà đi kèm giúp nhân vật tăng chỉ số lực chiến.

Tinh hồn có thể ghép lại với nhau để tăng lv giúp tăng cao chỉ số mà tinh hồn đó mang theo.

Người chơi đạt Vip 2 có thể mở Lĩnh Ngộ Nhanh để thu thập tinh hồn nhanh nhất.

Tính năng Thôn Phệ giúp người chơi tăng cấp độ tinh hồn nhanh nhất vào tinh hồn có phẩm chất cao nhất mà người chơi đã thu thập được.

Kết Hợp Tinh Hồn

Nơi tinh hồn được khảm vào trong hành trang của nhân vật cũng như đồng hành giúp tăng chỉ số thuộc tính.

Cách nhau mỗi 10 cấp độ sẽ mở thêm 1 ô khảm tinh hồn cho tướng và đồng hành.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,