Cẩm nang

Giới thiệu - Skypedia

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Skypedia được mở khi người chơi đạt cấp độ 10.

Trong giao diện Skypedia, người chơi có thể tu luyện các loại Tu hành thư để có được điểm đạo lực nhằm nâng cấp lục thức.

Có 5 loại Tu hành thư bao gồm: Sách trắng, sách lục, sách lam, sách tím, sách vàng.

Mỗi loại tu hành thư nhận được điểm lục đạo tương ứng, cao nhất là sách vàng.

Người chơi đạt Vip 5 có thể ấn tu luyện nhanh rút ngắn thời gian tu luyện.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,