Cẩm nang

Giới thiệu - Tăng Phẩm Tiến Giai

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Tính năng tăng phẩm giúp đồng hành tăng thuộc tính, thay đổi ngoại trang tuy nhiên để có thể tăng phẩm người chơi cần đạt được những yêu cầu cần thiết đối với mỗi loại đồng hành.

Tính năng tiến giai tăng thuộc tính đồng hành, tăng kỹ năng tiến giai.

Để có thể tiến giai đồng hành, người chơi cần có đủ lượng mảnh hồn tướng tương ứng cần có.

Tính năng tiến giai hải chiến nâng cao kỹ năng cho các tướng tham gia trên tàu hải tặc nhằm nâng cao sát thương, khả năng chống chịu sát thương, tăng tỉ lệ bạo kích, tăng choáng...cho nhân vật cũng như đồng hành khi xuất trận.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,