Cẩm nang

Giới thiệu - Tòa Thị Chính

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Tòa Thị Chính mở khi nhân vật đạt cấp 8.

Tòa Thị Chính là nơi nâng cấp đội xây dựng, tiến hành trưng thu để có được Beli. Mỗi ngày thông qua Tòa Thị Chính có thể trưng thu tối đa 5 lần.

Tòa Thị Chính không được cao hơn cấp nhân vật, mỗi lần nâng cấp tòa thị chính và trưng thu sẽ có thời gian chờ, sau khi sử dụng Vàng có thể bỏ qua thời gian chờ.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,