Cẩm nang

Giới thiệu - Trận Hình

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Trận Hình được mở khi người chơi đạt cấp độ 5, mỗi trận hình tối đa mang được theo 1 nhân vật và 4 tướng đồng hành.

Nơi người chơi có thể mở các trận hình khác nhau phù hợp với tướng và đồng hành mang theo.

Mỗi trận hình có thể dùng huy chương đấu trường nâng cấp cấp độ và phẩm chất của từng trận hình.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,