Cẩm nang

Giới thiệu - Treo Thưởng

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Người chơi đạt cấp độ 20 sẽ mở tính năng Treo thưởng.

Bảng treo thưởng sẽ có 4 nhiệm vụ với 4 phẩm chất khác nhau tương ứng với lượng kinh nghiệm và Beli tương ứng.

Người chơi đạt cấp Vip càng cao số lần miễn phí làm mới nhiệm vụ treo thưởng càng tăng.

Người chơi có thể dùng Cao cấp mật lệnh để nhận nhiệm vụ treo thưởng cao nhất (màu vàng), dùng thẻ hoàn thành nhanh để hoàn thành nhanh nhiệm vụ công hội.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,