Cẩm nang

Giới thiệu - Viện Nghiên Cứu

12-05-2017

Chào các thuyền trưởng,

Viện Nghiên Cứu mở khi người chơi đạt cấp độ 11.

Viện Nghiên Cứu có thể tăng cấp độ nhưng không được cao hơn cấp độ nhân vật.

Thông qua viện nghiên cứu người chơi có thể thăng cấp sản lượng Beli, tăng vật công, ma công, ma phòng và HP.

Khi thăng cấp viện nghiên cứu sẽ có thời gian chờ, dùng vàng có thể bỏ qua thời gian chờ.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,