Sự kiện

[Đặc biệt] Phá Đảo Gran Tesoro từ 26.08 đến 30.08

26-08-2017

Chào các thuyền trưởng,

Chúng tôi xin đem đến những thông tin về chuỗi hoạt động tuần được chúng tôi cập nhật vào Webgame One Piece Đại Chiến từ ngày 26.08 đến 30.08

1 - Kế Hoạch Trưởng Thành

Thời gian

Từ 00:00 ngày 26/08 - 23:59' ngày 30/08 

Nội dung

Sự kiện gồm 3 sự kiện nhỏ : Gói Quỹ Trưởng Thành, Quỹ Chopper và Băng Hải Tặc Đầu Tư

Chi tiết

Sự kiện 1 - Quỹ Chopper

- Là sự kiện cho phép thuyền trưởng sử dụng vàng mua các gói quà tặng "Vàng" hàng ngày. Khác với các lần sự kiện trước đây trong sự kiện này khi mua quỹ đầu tư sẽ chắc chắn có lãi 50% lượng vàng đầu tư

(Ví dụ : Bạn mua gói chopper 5 tiêu phí 20,000 vàng thì mỗi ngày hôm sau sẽ nhận hoàn trả 3.000 vàng đến khi kết thúc 10 ngày nhận đủ 30.000 Vàng (tăng thêm 10.000 vàng )

- Theo đó sau khi đầu tư quỹ Chopper bất kỳ mỗi ngày các thuyền trưởng có thể nhận lượng Vàng cố định trong suốt 10 ngày kể từ khi đầu tư.

- Lưu ý :

+ Trong suốt sự kiện các thuyền trưởng chỉ có thể đầu tư 1 gói đầu tư duy nhất, không thể mua được gói đầu tư thứ 2.

+ Vàng không được nhận không tính vào điểm Vip

Sự kiện 2 - Băng Hải Tặc Đầu Tư

- Là sự kiện cho phép thuyền trưởng sử dụng vàng quy đổi ra Vàng với mức lợi nhuận đầu tư rất lớn. Trong chuỗi sự kiện đặc biệt này khi mua quỹ chắc chắn lãi Vàng

- Số vàng nhận về sẽ là ngẫu nhiên , tối đa đạt 50% mức đầu tư tối thiểu bằng lợi ích có thể nhận (Ví dụ gói đầu tư 3 : Mua cần 1000 vàng nhận được tối đa nhận được 2000 vàng, tối thiểu nhận được 1100 vàng)

- Cần đầu tư mức đầu tư thấp trước mới mở được các mốc đầu tư cao hơn.

Sự kiện 3 - Gói Trưởng Thành

- Gói trưởng thành là sự kiện cho phép các thuyền trưởng sử dụng vàng mua các gói phát triển đặc biệt

- Mỗi gói sẽ bao gồm 4 lần nhận quà tặng khi đạt đến cấp độ yêu cầu có thể sử dụng gói quà để nhận phần thưởng tương ứng.

- Gói trưởng thành càng cao phần thưởng càng lớn

2 - Ngân Hàng Grand Line

Thời gian

Từ 00:00 ngày 26/08 - 23:59' ngày 30/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp hằng ngày đạt mốc sẽ nhận được hoàn trả vàng.

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động Mỗi ngày khi người chơi nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được hoàn trả vàng theo % mốc nạp, mốc nạp càng cao % hoàn trả càng lớn.

Trong sự kiện đặc biệt lần này hoàn trả vàng khi tham gia đủ 5 ngày sẽ nhận được là 30%(thông thường 20%)

Cuối mỗi ngày hệ thống sẽ tự động tổng kết và ghi nhớ số lượng vàng đã tích trữ được trong ngày để cộng sang ngày hôm sau.

Sau khi sự kiện kết thúc quà tặng tích lũy vàng cùng % thưởng thêm sẽ được gửi về cho các bạn qua thư.

Mốc Nạp 100 500 1000 5000 10.000 20.000
Hoàn Trả 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 

Lưu ý:

- Khi tích nạp chưa đạt đến các mốc hoàn trả thì sẽ tính theo % ở mốc nạp trước.

- Hoàn trả vàng sẽ được gửi đến người chơi sau 24h kể từ thời điểm kết thúc sự kiện.

3 - Băng Hải Tặc Mũ Rơm

Thời gian

Từ 00:00 ngày 26/08 - 23:59' ngày 30/08 

Kết thúc thời gian hoạt động, nếu người chơi chưa nhận quà, quà sẽ được hệ thống gửi qua thư.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích tiêu đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được quà tặng phiếu quà, đá hồn băng hải tặc Luffy.

Chi tiết

- Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện hoạt động" Băng Hải tặc mũ rơm" . Trong sự kiện này mỗi 1 vàng/ phiếu quà được sử dụng người chơi sẽ nhận được 1 điểm tinh linh. 

- Trong sự kiện lần này, số lượng lễ quyển hoàn trả ở các mốc tiêu sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể so với thông thường.

- Hàng ngày khi Điểm tinh linh khi đạt đến các mốc tương ứng sẽ nhận được "Phiếu quà"

- Ngoài ra trong suốt quá trình sự kiện sẽ có tích lũy điểm tinh linh, khi điểm tinh linh đạt đến các mốc điểm "Hoàn trả" còn nhận được thêm đá hồn băng hải tặc mũ rơm và các vật phẩm khác.

4 - Nhận tướng đỏ

Thời gian

Từ 00:00 ngày 26/08 - 23:59' ngày 30/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đạt các mốc của sự kiện sẽ được nhận quà.

Chi tiết

Sự kiện bao gồm 3 nội dung chính

Nạp 1 Lần

Người chơi nạp trong 1 lần số Vàng nhất định đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng

Tích Nạp

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các lần nạp vào game của người chơi sẽ được tích lũy lại, khi đủ mốc sẽ nhận được quà của sự kiện từ hệ thống thư.

Hoàn Trả Vàng

Người chơi được hệ thống hoàn trả thêm 30% lượng Vàng nạp vào game trong thời gian diễn ra sự kiện đặc biệt lần này

Lưu ý: 

- Vàng hoàn trả không được tính vào điểm Vip.

- Sự kiện Nạp 1 Lần không tính cộng dồn, lần nạp ở mốc nào sẽ tính cho mốc đó.

- Sự kiện Nạp 1 Lần tặng đá hồn thạch để tăng sao, sự kiện tích nạp tặng tiến giai hoàn và Law để tiến giai tướng.

5 - Vip Đại Lễ Bao

Thời gian

Từ 00:00 ngày 26/08 - 23:59' ngày 30/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể mua các gói quà giảm giá theo cấp Vip tương ứng.

Chi tiết

- Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện Vip Đại Lễ Bao ở mục sự kiện.

- Tùy theo cấp độ VIP của người chơi mà có thể lựa chọn tiến hành mua các gói quà tặng giảm giá

- Số lượt mua các gói giảm giá là 3 lượt. Hết lượt mua không thể mua thêm.

- Cấp Vip càng cao, ưu đãi giảm giá càng lớn.

- Các gói quà này sẽ được gửi về qua thư bao gồm : Hải hồn thảo, đá tốc độ, Đá tẩy luyện và khóa tẩy luyện.

6 - Ma Thiên luân 

Thời gian

Từ 00:00 ngày 26/08 - 23:59' ngày 30/08

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện giao diện hoạt động “Ma Thiên Luân” vòng quay nhận vàng

Chi tiết

- Trong giao diện hoạt động thuyền trưởng có thể tiến hành quay thưởng nhận Vàng ngẫu nhiên.

- Tích nạp đạt đến các mốc tương ứng mới nhận được lượt quay. Có thể xem lại lịch sử nhận quà trong phần lịch sử quay.

- Số lần quay thưởng trong mỗi ngày là hạn chế, tối đa 20 lần/ ngày.

- Số vàng nhận được sẽ được tính trực tiếp vào số vàng hiện tại trên người nhân vật và lưu ý không được tính vào điểm 

7 - Luffy Tặng Quà

Thời gian

Từ 00:00 ngày 26/08 - 23:59' ngày 30/08

Nội dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động khi nạp đạt yêu cầu sẽ nhận được các gói quà tương ứng.

Chi tiết

Sự kiện bao gồm 2 nội dung gói quà

Gói Quà Nạp 1 Lần Bất Kì

Khi người chơi nạp Vàng vào game sẽ nhận ngay phần quà sự kiện

- Đá tốc độ LV 2

- 10.000 Beli

- Mật lệnh Công hội x5

- Lệnh treo thưởng x5

- Hải hồn thảo x5

Gói Quà Nạp Theo Mốc

Tùy theo mức nạp, người chơi sẽ kích hoạt các gói quà siêu cấp

Lưu ý

- Các mốc nạp không tính tích lũy

- Gói quà siêu cấp chỉ nhận 1 lần, sau khi nhận sẽ kết thúc hoạt động.

- Đặc biệt lưu ý: Gói quà siêu cấp sẽ được tính theo lần nạp và mốc nạp gần nhất.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,