Sự kiện

Chuỗi hoạt động tuần từ 06.08 đến 10.08

07-08-2017

Chào các thuyền trưởng,

Chúng tôi xin đem đến những thông tin về chuỗi hoạt động tuần được chúng tôi cập nhật vào Webgame One Piece Đại Chiến từ ngày 06.08 đến 10.08

1 - Nhận tướng đỏ

Thời gian

Từ 00:00 ngày 06/08 - 23:59' ngày 10/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đạt các mốc của sự kiện sẽ được nhận quà.

Chi tiết

Sự kiện bao gồm 3 nội dung chính

Nạp 1 Lần

Người chơi nạp trong 1 lần số Vàng nhất định đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng

Tích Nạp

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các lần nạp vào game của người chơi sẽ được tích lũy lại, khi đủ mốc sẽ nhận được quà của sự kiện từ hệ thống thư.

Hoàn Trả Vàng

Người chơi được hệ thống hoàn trả thêm 20% lượng Vàng nạp vào game trong thời gian diễn ra sự kiện

Lưu ý: 

- Vàng hoàn trả không được tính vào điểm Vip.

- Sự kiện Nạp 1 Lần không tính cộng dồn, lần nạp ở mốc nào sẽ tính cho mốc đó.

- Sự kiện Nạp 1 Lần tặng đá hồn thạch để tăng sao, sự kiện tích nạp tặng tiến giai hoàn và Law để tiến giai tướng.

2 - Băng Hải Tặc Mũ Rơm

Thời gian

Từ 00:00 ngày 06/08 - 23:59' ngày 10/08 

Kết thúc thời gian hoạt động, nếu người chơi chưa nhận quà, quà sẽ được hệ thống gửi qua thư.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích tiêu đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được quà tặng phiếu quà, đá hồn băng hải tặc Luffy.

Chi tiết

- Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện hoạt động" Băng Hải tặc mũ rơm" . Trong sự kiện này mỗi 1 vàng/ phiếu quà được sử dụng người chơi sẽ nhận được 1 điểm tinh linh. 

- Hàng ngày khi Điểm tinh linh khi đạt đến các mốc tương ứng sẽ nhận được "Phiếu quà"

- Ngoài ra trong suốt quá trình sự kiện sẽ có tích lũy điểm tinh linh, khi điểm tinh linh đạt đến các mốc điểm "Hoàn trả" còn nhận được thêm đá hồn băng hải tặc mũ rơm và các vật phẩm khác.

3 - Ngân Hàng Grand Line

Thời gian

Từ 00:00 ngày 06/08 - 23:59' ngày 10/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp hằng ngày đạt mốc sẽ nhận được hoàn trả vàng.

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động Mỗi ngày khi người chơi nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được hoàn trả vàng theo % mốc nạp, mốc nạp càng cao % hoàn trả càng lớn.

Cuối mỗi ngày hệ thống sẽ tự động tổng kết và ghi nhớ số lượng vàng đã tích trữ được trong ngày để cộng sang ngày hôm sau.

Sau khi sự kiện kết thúc quà tặng tích lũy vàng cùng % thưởng thêm sẽ được gửi về cho các bạn qua thư.

Mốc Nạp 100 500 1000 5000 10.000 20.000
Hoàn Trả 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 

Lưu ý:

- Khi tích nạp chưa đạt đến các mốc hoàn trả thì sẽ tính theo % ở mốc nạp trước.

- Hoàn trả vàng sẽ được gửi đến người chơi sau 24h kể từ thời điểm kết thúc sự kiện.

- Trong 5 ngày diễn ra sự kiện nếu người chơi đều có tích nạp thì sẽ được nhận thêm 10% hoàn trả từ sự kiện (hoàn trả tối đa 50%)

4 - Vip Đại Lễ Bao

Thời gian

Từ 00:00 ngày 06/08 - 23:59' ngày 10/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể mua các gói quà giảm giá theo cấp Vip tương ứng.

Chi tiết

- Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện Vip Đại Lễ Bao ở mục sự kiện.

- Tùy theo cấp độ VIP của người chơi mà có thể lựa chọn tiến hành mua các gói quà tặng giảm giá

- Số lượt mua các gói giảm giá là 3 lượt. Hết lượt mua không thể mua thêm.

- Cấp Vip càng cao, ưu đãi giảm giá càng lớn.

- Các gói quà này sẽ được gửi về qua thư bao gồm : Hải hồn thảo, đá tốc độ, Đá tẩy luyện và khóa tẩy luyện.

5 - Kho Báu Thất Vũ Hải

Thời Gian

Từ 00:00 ngày 06/08 - 23:59' ngày 10/08 

Nội Dung

Tích lũy nạp đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được quà sự kiện và kích hoạt mua các gói quà tặng thêm

Chi Tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động xuất hiện giao diện Bảo Tàng Thất Vũ Hải

Tích lũy nạp đạt các mốc nạp của thất vũ hải sẽ nhận được quà tặng thêm và kích hoạt mua gói quà tặng đặc biệt. 

Chi tiết các mốc phần thưởng và quà mua

Mức Nạp Nhận Quà
500 Túi Bảo Thạch Sơ x1 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x2 Tiền Đại Dương x20 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x1 10.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x2
1000 Túi Bảo Thạch Sơ x2 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x4 Tiền Đại Dương x40 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x3 20.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x4
2000 Ngọc Nộ Khí Cấp 3 x1 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x6 Tiền Đại Dương x60 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x5 30.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x6
5000 Túi Bảo Thạch Trung x2 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x8 Tiền Đại Dương x80 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x10 40.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x8
10.000 Túi Bảo Thạch Trung x3 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x10 Tiền Đại Dương x100 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x1 60.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x10
25.000 Đá Nộ Khí 6 x1 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x15 Tiền Đại Dương x150 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x3 80.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x15
50.000 Túi Bảo Thạch Trung x10 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x20 Tiền Đại Dương x200 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x5 200.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x20

 

Mức Nạp Kích Hoạt Mua
500 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x2 Mật Lệnh Công Hội Cao x2 Đá Tẩy Luyện x2 Khóa Tẩy Luyện x2 Hoàn Thành Nhanh x2 Huân Chương Đấu Trường x20
1000 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x4 Mật Lệnh Công Hội Cao x4 Đá Tẩy Luyện x4 Khóa Tẩy Luyện x4 Hoàn Thành Nhanh x4 Huân Chương Đấu Trường x40
2000 Đá Tốc Độ Lv4 x1 Mật Lệnh Công Hội Cao x6 Đá Tẩy Luyện x6 Khóa Tẩy Luyện x6 Hoàn Thành Nhanh x6 Huân Chương Đấu Trường x60
5000 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x10 Mật Lệnh Công Hội Cao x8 Đá Tẩy Luyện x8 Khóa Tẩy Luyện x8 Hoàn Thành Nhanh x8 Huân Chương Đấu Trường x80
10.000 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x15 Mật Lệnh Công Hội Cao x10 Đá Tẩy Luyện x10 Khóa Tẩy Luyện x10 Hoàn Thành Nhanh x10 Huân Chương Đấu Trường x100
25.000 Đá Tốc Độ Lv6 x1 Mật Lệnh Công Hội Cao x15 Đá Tẩy Luyện x15 Khóa Tẩy Luyện x15 Hoàn Thành Nhanh x15 Huân Chương Đấu Trường x150
50.000 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x20 Mật Lệnh Công Hội Cao x20 Đá Tẩy Luyện x20 Khóa Tẩy Luyện x20 Hoàn Thành Nhanh x20 Huân Chương Đấu Trường x200

 

6 - Túi Tiền Hải Tặc

Thời gian 

Từ 00:00 ngày 06/08 - 23:59' ngày 10/08 

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động khi tích nạp đủ số vàng sẽ kích hoạt túi tiền hải tặc. Thông qua túi tiền hải tặc có thể sử dụng vàng để quay thưởng ngẫu nhiên chắc chắn có lãi

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động xuất hiện giao diện túi tiền hải tặc. 

Trong giao diện túi tiền hải tặc khi người chơi tích lũy nạp vàng đạt các mốc yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được lượt quay túi tiền hải tặc

Để tiến hành quay túi tiền hải tặc người chơi sẽ cần bỏ ra 1 số vàng nhất định để quay, sau khi quay nhận được vàng chắc chắn lớn hơn số vàng đầu tư ban đầu. 

Mức Tích Nạp Lượt Quay 1 Lượt Quay 2 Lượt Quay 3
Tiêu Phí Nhận Được Ít Nhất Tiêu Phí Nhận Được Ít Nhất Tiêu Phí Nhận Được Ít Nhất
1 Vàng 188 200 588 700 888 1100
100 Vàng 1888 2100 5888 6400    
500 Vàng 8888 9500 18888 20000 28888 31000

 

Lưu ý

Khi sử dụng Vàng trong sự kiện này sẽ được tính trong sự kiện Tiêu Phí.

Số lần quay không reset, tối đa trong suốt sự kiện có thể quay 8 lần.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,