Sự kiện

Chuỗi hoạt động tuần từ 11.08 đến 15.08

11-08-2017

Chào các thuyền trưởng,

Chúng tôi xin đem đến những thông tin về chuỗi hoạt động tuần được chúng tôi cập nhật vào Webgame One Piece Đại Chiến từ ngày 11.08 đến 15.08

1 - Nhận tướng đỏ

Thời gian

Từ 00:00 ngày 11/08 - 23:59' ngày 15/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đạt các mốc của sự kiện sẽ được nhận quà.

Chi tiết

Sự kiện bao gồm 3 nội dung chính

Nạp 1 Lần

Người chơi nạp trong 1 lần số Vàng nhất định đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng

Tích Nạp

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các lần nạp vào game của người chơi sẽ được tích lũy lại, khi đủ mốc sẽ nhận được quà của sự kiện từ hệ thống thư.

Hoàn Trả Vàng

Người chơi được hệ thống hoàn trả thêm 20% lượng Vàng nạp vào game trong thời gian diễn ra sự kiện

Lưu ý: 

- Vàng hoàn trả không được tính vào điểm Vip.

- Sự kiện Nạp 1 Lần không tính cộng dồn, lần nạp ở mốc nào sẽ tính cho mốc đó.

- Sự kiện Nạp 1 Lần tặng đá hồn thạch để tăng sao, sự kiện tích nạp tặng tiến giai hoàn vàKuzan để tiến giai tướng.

2 - Mèo Chiêu Tài

Thời gian

Từ 00:00 ngày 11/08 - 23:59' ngày 15/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tích nạp đạt các mốc yêu cầu của sk sẽ được hoàn trả vàng, quà tặng trong 5 ngày sau đó.

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện Mèo Chiêu Tài.

Khi đạt đến các mốc nạp yêu cầu sẽ kích hoạt mèo chiêu tài tặng quà hàng ngày.

- Lưu ý : các mốc nạp này là mốc nạp 1 lần không tính tích lũy nạp - Quà sự kiện sẽ được gửi về qua hệ thống thư trong 5 ngày kể từ khi kích hoạt, Sự kiện kết thúc vẫn tiếp tục nhận được

+ Vàng nhận được từ sk không được tính vào điểm Vip

+ Nạp 1 lần đạt trên 10.000 Vàng có thể kích hoạt toàn bộ mèo chiêu tài.

3 - Phiến Băng Ngọc

Thời gian

Từ 00:00 ngày 11/08 - 23:59' ngày 15/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu phí lễ quyển đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà.

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện Phiến băng ngọc.

- Sử dụng vàng, lễ quyển sẽ được tính điểm tích lũy. Khi điểm tích lũy đạt đến các mốc của sự kiện có thể : Mua vật phẩm giá ưu đãi, nhận quà miễn phí.

- Điểm tích lũy tiêu vàng, lễ quyển không reset khi qua ngày mới mà kéo dài suốt sự kiện.

- Lưu ý: Số lượng quà nhận và mua là có hạn, khi đã nhận hết số lượng quà tặng thì không thể nhận thêm.

4 - Trả Lễ Vip

Thời gian

Từ 00:00 ngày 11/08 - 23:59' ngày 15/08 

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, mức Vip khác nhau có thể mua các gói quà đặc biệt.

Chi tiết

- Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện sự kiện trả lễ Vip 

- Trong giao diện sự kiện tùy theo mức Vip hiện tại của các thuyền trường có thể tiến hành mua các gói quà Vip khác nhau.

- Mỗi gói quà sẽ chia làm 5 phần thưởng khác nhau được gửi đến nhân vật của thuyền trưởng qua thư trong 5 ngày liên tiếp kể từ khi mua gói quà..

- Gói quà sau khi được mua sẽ vẫn gửi quà tặng đến người chơi kể cả khi sự kiện đã kết thúc (đủ 5 ngày).

5 - Luffy Tặng Quà

Thời gian

Từ 00:00 ngày 11/08 - 23:59' ngày 15/08 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động khi nạp đạt yêu cầu sẽ nhận được các gói quà tương ứng.

Chi tiết

Sự kiện bao gồm 2 nội dung gói quà

Gói Quà Nạp 1 Lần Bất Kì

Khi người chơi nạp Vàng vào game sẽ nhận ngay phần quà sự kiện

- Đá tốc độ LV 2

- 10.000 Beli

- Mật lệnh Công hội x5

- Lệnh treo thưởng x5

- Hải hồn thảo x5

Gói Quà Nạp Theo Mốc

Tùy theo mức nạp, người chơi sẽ kích hoạt các gói quà siêu cấp

Lưu ý

- Các mốc nạp không tính tích lũy

- Gói quà siêu cấp chỉ nhận 1 lần, sau khi nhận sẽ kết thúc hoạt động.

- Đặc biệt lưu ý: Gói quà siêu cấp sẽ được tính theo lần nạp và mốc nạp gần nhất.

6 - Hoàn Trả Vàng

Thời gian

Từ 00:00 ngày 11/08 - 23:59' ngày 15/08 

Nội dung

Người chơi tích lũy nạp đạt các mốc sẽ nhận được hoàn trả Vàng

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động xuất hiện giao diện "Hoàn trả vàng" - trong giao diện này khi người chơi nạp 1 lần đạt đến 1 mốc chưa nhận của sự kiện sẽ được hoàn trả lượng lớn vàng tướng ứng.

Mốc Nạp 100 đến 199 200 đến 499 500 đến 999 1000 đến 1999 2000 đến 2999 3000 đến 4999 5000 đến 9999 10.000 đến 19.999 20.000 đến 29.999 30.000 đến 99.999
Nhận Vàng 200 300 500 1000 2000 2400 4000 5000 10.000 15.000

 

 Hội đồng One Piece Đại Chiến,