Sự kiện

Chuỗi hoạt động tuần từ 27.07 đến 31.07

27-07-2017

Chào các thuyền trưởng,

Chúng tôi xin đem đến những thông tin về chuỗi hoạt động tuần được chúng tôi cập nhật vào Webgame One Piece Đại Chiến từ ngày 27.07 đến 31.07

1 - Nhận tướng đỏ

Thời gian

Từ 00:00 ngày 27/07 - 23:59' ngày 31/07 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đạt các mốc của sự kiện sẽ được nhận quà.

Chi tiết

Sự kiện bao gồm 3 nội dung chính

Nạp 1 Lần

Người chơi nạp trong 1 lần số Vàng nhất định đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng

Tích Nạp

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các lần nạp vào game của người chơi sẽ được tích lũy lại, khi đủ mốc sẽ nhận được quà của sự kiện từ hệ thống thư.

Hoàn Trả Vàng

Người chơi được hệ thống hoàn trả thêm 20% lượng Vàng nạp vào game trong thời gian diễn ra sự kiện

Lưu ý: 

- Vàng hoàn trả không được tính vào điểm Vip.

- Sự kiện Nạp 1 Lần không tính cộng dồn, lần nạp ở mốc nào sẽ tính cho mốc đó.

- Sự kiện Nạp 1 Lần tặng đá hồn thạch để tăng sao, sự kiện tích nạp tặng tiến giai hoàn và Law để tiến giai tướng.

2 - Băng Hải Tặc Mũ Rơm

Thời gian

Từ 00:00 ngày 27/07 - 23:59' ngày 31/07 

Kết thúc thời gian hoạt động, nếu người chơi chưa nhận quà, quà sẽ được hệ thống gửi qua thư.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích tiêu đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được quà tặng phiếu quà, đá hồn băng hải tặc Luffy.

Chi tiết

- Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện hoạt động" Băng Hải tặc mũ rơm" . Trong sự kiện này mỗi 1 vàng/ phiếu quà được sử dụng người chơi sẽ nhận được 1 điểm tinh linh. 

- Hàng ngày khi Điểm tinh linh khi đạt đến các mốc tương ứng sẽ nhận được "Phiếu quà"

- Ngoài ra trong suốt quá trình sự kiện sẽ có tích lũy điểm tinh linh, khi điểm tinh linh đạt đến các mốc điểm "Hoàn trả" còn nhận được thêm đá hồn băng hải tặc mũ rơm và các vật phẩm khác.

3 - Ngân Hàng Grand Line

Thời gian

Từ 00:00 ngày 27/07 - 23:59' ngày 31/07 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích nạp hằng ngày đạt mốc sẽ nhận được hoàn trả vàng.

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động Mỗi ngày khi người chơi nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được hoàn trả vàng theo % mốc nạp, mốc nạp càng cao % hoàn trả càng lớn.

Cuối mỗi ngày hệ thống sẽ tự động tổng kết và ghi nhớ số lượng vàng đã tích trữ được trong ngày để cộng sang ngày hôm sau.

Sau khi sự kiện kết thúc quà tặng tích lũy vàng cùng % thưởng thêm sẽ được gửi về cho các bạn qua thư.

Mốc Nạp 100 500 1000 5000 10.000 20.000
Hoàn Trả 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 

Lưu ý:

- Khi tích nạp chưa đạt đến các mốc hoàn trả thì sẽ tính theo % ở mốc nạp trước.

- Hoàn trả vàng sẽ được gửi đến người chơi sau 24h kể từ thời điểm kết thúc sự kiện.

- Trong 5 ngày diễn ra sự kiện nếu người chơi đều có tích nạp thì sẽ được nhận thêm 10% hoàn trả từ sự kiện (hoàn trả tối đa 50%)

4 - Quất Quất Lạc - Cào Thẻ May Mắn

Thời gian

Từ 00:00 ngày 27/07 - 23:59' ngày 31/07 

Nội dung

Tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận được điểm may mắn, sử dụng điểm may mắn có thể tiến hành quay thưởng ngẫu nhiên nhận được : Bely, Phiếu Quà hoặc Vàng

Chi tiết

Trong thời gian hoạt động xuất hiện giao diện "Quát Lạc Lạc"

Trong sự kiện này thông qua việc tích nạp người chơi có thể nhận được điểm may mắn để tiến hành quay thưởng nhận quà.

Điểm may mắn (Quất Quất Lạc) có thể nhận được thông qua 2 hình thức

Nạp Vàng Nhận Điểm May Mắn 

Với mỗi 10 Vàng, người chơi sẽ nhận được 1 điểm may mắn, tối đa mỗi ngày có thể nhận được 50 điểm may mắn từ nạp Vàng

Tích Nạp Đạt Mốc Yêu Cầu

Khi người chơi tích lũy nạp đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được thêm điểm may mắn

Tích Lũy Nạp Đạt 500 1000 2000 4000 7000
Điểm Nhận Thêm 50 50 100 100 200

 

Quay Thưởng

Sự kiện bao gồm 3 hình thức nhận quà với phần thưởng khác nhau và số điểm may mắn cần thiết khác nhau

Quay Thưởng Nhận Bely

Sử dụng 50 điểm may mắn để quay thưởng, phần thưởng may mắn nhận được là Beli ngẫu nhiên từ 50.000 đến 500.000

Quay Thưởng Nhận Phiếu Quà

Sử dụng 100 điểm may mắn để quay thưởng, phần thưởng là ngẫu nhiên nhận được từ 100 đến 1000 Phiếu quà.

Quay Thưởng Nhận Vàng

Sử dụng 200 điểm may mắn để quay thưởng, phần thưởng ngẫu nhiên nhận được từ 200 đến 2000 Vàng

5 - Vip Đại Lễ Bao

Thời gian

Từ 00:00 ngày 27/07 - 23:59' ngày 31/07

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể mua các gói quà giảm giá theo cấp Vip tương ứng.

Chi tiết

- Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện Vip Đại Lễ Bao ở mục sự kiện.

- Tùy theo cấp độ VIP của người chơi mà có thể lựa chọn tiến hành mua các gói quà tặng giảm giá

- Số lượt mua các gói giảm giá là 3 lượt. Hết lượt mua không thể mua thêm.

- Cấp Vip càng cao, ưu đãi giảm giá càng lớn.

- Các gói quà này sẽ được gửi về qua thư bao gồm : Hải hồn thảo, đá tốc độ, Đá tẩy luyện và khóa tẩy luyện.

6 - Hoàn Trả Vàng

Thời gian

Từ 00:00 ngày 27/07 - 23:59' ngày 31/07

Nội dung

Người chơi tích lũy nạp đạt các mốc sẽ nhận được hoàn trả Vàng

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động xuất hiện giao diện "Hoàn trả vàng" - trong giao diện này khi người chơi nạp 1 lần đạt đến 1 mốc chưa nhận của sự kiện sẽ được hoàn trả lượng lớn vàng tướng ứng.

Mốc Nạp 100 đến 199 200 đến 499 500 đến 999 1000 đến 1999 2000 đến 2999 3000 đến 4999 5000 đến 9999 10.000 đến 19.999 20.000 đến 29.999 30.000 đến 99.999
Nhận Vàng 200 300 500 1000 2000 2400 4000 5000 10.000 15.000

 

 Hội đồng One Piece Đại Chiến,