Sự kiện

Chuỗi hoạt động tuần từ 31.08 đến 04.09

31-08-2017

Chào các thuyền trưởng,

Chúng tôi xin đem đến những thông tin về chuỗi hoạt động tuần được chúng tôi cập nhật vào Webgame One Piece Đại Chiến từ ngày 31.08 đến 04.09

1 - Nhận tướng đỏ

Thời gian

Từ 00:00 ngày 31/08 - 23:59' ngày 04/09 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tích nạp đạt các mốc của sự kiện sẽ được nhận quà.

Chi tiết

Sự kiện bao gồm 3 nội dung chính

Nạp 1 Lần

Người chơi nạp trong 1 lần số Vàng nhất định đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng

Tích Nạp

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các lần nạp vào game của người chơi sẽ được tích lũy lại, khi đủ mốc sẽ nhận được quà của sự kiện từ hệ thống thư.

Hoàn Trả Vàng

Người chơi được hệ thống hoàn trả thêm 20% lượng Vàng nạp vào game trong thời gian diễn ra sự kiện

Lưu ý: 

- Vàng hoàn trả không được tính vào điểm Vip.

- Sự kiện Nạp 1 Lần không tính cộng dồn, lần nạp ở mốc nào sẽ tính cho mốc đó.

- Sự kiện Nạp 1 Lần tặng đá hồn thạch để tăng sao, sự kiện tích nạp tặng tiến giai hoàn vàKuzan để tiến giai tướng.

2 - Mèo Chiêu Tài

Thời gian

Từ 00:00 ngày 31/08 - 23:59' ngày 04/09 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tích nạp đạt các mốc yêu cầu của sk sẽ được hoàn trả vàng, quà tặng trong 5 ngày sau đó.

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện Mèo Chiêu Tài.

Khi đạt đến các mốc nạp yêu cầu sẽ kích hoạt mèo chiêu tài tặng quà hàng ngày.

- Lưu ý : các mốc nạp này là mốc nạp 1 lần không tính tích lũy nạp - Quà sự kiện sẽ được gửi về qua hệ thống thư trong 5 ngày kể từ khi kích hoạt, Sự kiện kết thúc vẫn tiếp tục nhận được

+ Vàng nhận được từ sk không được tính vào điểm Vip

+ Nạp 1 lần đạt trên 10.000 Vàng có thể kích hoạt toàn bộ mèo chiêu tài.

3 - Phiến Băng Ngọc

Thời gian

Từ 00:00 ngày 31/08 - 23:59' ngày 04/09 

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu phí lễ quyển đạt mốc tương ứng sẽ nhận được quà.

Chi tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện Phiến băng ngọc.

- Sử dụng vàng, lễ quyển sẽ được tính điểm tích lũy. Khi điểm tích lũy đạt đến các mốc của sự kiện có thể : Mua vật phẩm giá ưu đãi, nhận quà miễn phí.

- Điểm tích lũy tiêu vàng, lễ quyển không reset khi qua ngày mới mà kéo dài suốt sự kiện.

- Lưu ý: Số lượng quà nhận và mua là có hạn, khi đã nhận hết số lượng quà tặng thì không thể nhận thêm.

4 - Trả Lễ Vip

Thời gian

Từ 00:00 ngày 31/08 - 23:59' ngày 04/09 

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, mức Vip khác nhau có thể mua các gói quà đặc biệt.

Chi tiết

- Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện sự kiện trả lễ Vip 

- Trong giao diện sự kiện tùy theo mức Vip hiện tại của các thuyền trường có thể tiến hành mua các gói quà Vip khác nhau.

- Mỗi gói quà sẽ chia làm 5 phần thưởng khác nhau được gửi đến nhân vật của thuyền trưởng qua thư trong 5 ngày liên tiếp kể từ khi mua gói quà..

- Gói quà sau khi được mua sẽ vẫn gửi quà tặng đến người chơi kể cả khi sự kiện đã kết thúc (đủ 5 ngày).

 

6 - Kho Báu Thất Vũ Hải

Thời Gian

Từ 00:00 ngày 31/08 - 23:59' ngày 04/09 

Nội Dung

Tích lũy nạp đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được quà sự kiện và kích hoạt mua các gói quà tặng thêm

Chi Tiết

Trong thời gian diễn ra hoạt động xuất hiện giao diện Bảo Tàng Thất Vũ Hải

Tích lũy nạp đạt các mốc nạp của thất vũ hải sẽ nhận được quà tặng thêm và kích hoạt mua gói quà tặng đặc biệt. 

Chi tiết các mốc phần thưởng và quà mua

Mức Nạp Nhận Quà
500 Túi Bảo Thạch Sơ x1 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x2 Tiền Đại Dương x20 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x1 10.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x2
1000 Túi Bảo Thạch Sơ x2 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x4 Tiền Đại Dương x40 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x3 20.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x4
2000 Ngọc Nộ Khí Cấp 3 x1 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x6 Tiền Đại Dương x60 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x5 30.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x6
5000 Túi Bảo Thạch Trung x2 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x8 Tiền Đại Dương x80 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x10 40.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x8
10.000 Túi Bảo Thạch Trung x3 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x10 Tiền Đại Dương x100 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x1 60.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x10
25.000 Đá Nộ Khí 6 x1 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x15 Tiền Đại Dương x150 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x3 80.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x15
50.000 Túi Bảo Thạch Trung x10 Lệnh Bài Treo Thưởng (Cao) x20 Tiền Đại Dương x200 Thẻ EXP Đồng Hành (Sơ) x5 200.000 Beli Chìa Khóa Chinh Chiến x20

 

Mức Nạp Kích Hoạt Mua
500 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x2 Mật Lệnh Công Hội Cao x2 Đá Tẩy Luyện x2 Khóa Tẩy Luyện x2 Hoàn Thành Nhanh x2 Huân Chương Đấu Trường x20
1000 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x4 Mật Lệnh Công Hội Cao x4 Đá Tẩy Luyện x4 Khóa Tẩy Luyện x4 Hoàn Thành Nhanh x4 Huân Chương Đấu Trường x40
2000 Đá Tốc Độ Lv4 x1 Mật Lệnh Công Hội Cao x6 Đá Tẩy Luyện x6 Khóa Tẩy Luyện x6 Hoàn Thành Nhanh x6 Huân Chương Đấu Trường x60
5000 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x10 Mật Lệnh Công Hội Cao x8 Đá Tẩy Luyện x8 Khóa Tẩy Luyện x8 Hoàn Thành Nhanh x8 Huân Chương Đấu Trường x80
10.000 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x15 Mật Lệnh Công Hội Cao x10 Đá Tẩy Luyện x10 Khóa Tẩy Luyện x10 Hoàn Thành Nhanh x10 Huân Chương Đấu Trường x100
25.000 Đá Tốc Độ Lv6 x1 Mật Lệnh Công Hội Cao x15 Đá Tẩy Luyện x15 Khóa Tẩy Luyện x15 Hoàn Thành Nhanh x15 Huân Chương Đấu Trường x150
50.000 Hồn Chiến Hạm Mobi Dick x20 Mật Lệnh Công Hội Cao x20 Đá Tẩy Luyện x20 Khóa Tẩy Luyện x20 Hoàn Thành Nhanh x20 Huân Chương Đấu Trường x200

 

7 - Quất Quất Lạc - Cào Thẻ May Mắn

Thời gian

Từ 00:00 ngày 31/08 - 23:59' ngày 04/09 

Nội dung

Tích lũy nạp đạt mốc sẽ nhận được điểm may mắn, sử dụng điểm may mắn có thể tiến hành quay thưởng ngẫu nhiên nhận được : Bely, Phiếu Quà hoặc Vàng

Chi tiết

Trong thời gian hoạt động xuất hiện giao diện "Quát Lạc Lạc"

Trong sự kiện này thông qua việc tích nạp người chơi có thể nhận được điểm may mắn để tiến hành quay thưởng nhận quà.

Điểm may mắn (Quất Quất Lạc) có thể nhận được thông qua 2 hình thức

Nạp Vàng Nhận Điểm May Mắn 

Với mỗi 10 Vàng, người chơi sẽ nhận được 1 điểm may mắn, tối đa mỗi ngày có thể nhận được 50 điểm may mắn từ nạp Vàng

Tích Nạp Đạt Mốc Yêu Cầu

Khi người chơi tích lũy nạp đạt các mốc yêu cầu sẽ nhận được thêm điểm may mắn

Tích Lũy Nạp Đạt 500 1000 2000 4000 7000
Điểm Nhận Thêm 50 50 100 100 200

 

Quay Thưởng

Sự kiện bao gồm 3 hình thức nhận quà với phần thưởng khác nhau và số điểm may mắn cần thiết khác nhau

Quay Thưởng Nhận Bely

Sử dụng 50 điểm may mắn để quay thưởng, phần thưởng may mắn nhận được là Beli ngẫu nhiên từ 50.000 đến 500.000

Quay Thưởng Nhận Phiếu Quà

Sử dụng 100 điểm may mắn để quay thưởng, phần thưởng là ngẫu nhiên nhận được từ 100 đến 1000 Phiếu quà.

Quay Thưởng Nhận Vàng

Sử dụng 200 điểm may mắn để quay thưởng, phần thưởng ngẫu nhiên nhận được từ 200 đến 2000 Vàng

Hội đồng One Piece Đại Chiến,