[Hướng dẫn] Nhập Giftcode

21-05-2017

 

Chú ý:

Các loại Giftcode phần thưởng sự kiện sẽ được trao trước ngày 23.05
Nếu bạn đã có trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhìn thấy Giftcode trong bảng sau khi đăng nhập, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi các thông báo tại Trang chủ và Fanpage.

01 Giftcode chỉ sử dụng được 1 lần

01 nhân vật chỉ nhập được 01 Giftcode cùng loại


Giftcode được nhập trong game từ ngày khai mở server đầu tiên (23.05.2017)

Bước 1

Đăng nhập vào trang kiểm tra Giftcode tại địa chỉ để kiểm tra các loại Giftcode bạn đã nhận được tương ứng với VGG ID của mình.

Bước 2

Đăng nhập vào trò chơi, chọn phần "CDK" để mở giao diện nhập Giftcode. 

Bước 3

Nhập Giftcode bạn đã nhận được tại cửa sổ Giftcode hiện ra. Sau khi nhập Giftcode, phần thưởng sẽ được trao qua thư nếu Giftcode hợp lệ.

Hội đồng One Piece Đại Chiến,